Kolekcja Nowoczesna

Styl nowoczesny charakteryzuje się prostotą, minimalizmem oraz starannie dobranymi proporcjami zgodnie z maksymą "forma wynika z funkcji". Nie oznacza to jednak ascetycznego chłodu i surowości.