Fish

Model Fish charakteryzuje płynność smukłej linii, z wyraźnym odniesieniem do środowiska morskiego.