Nr konta bankowego

Klientów, którzy wybrali "Przelew" jako formę zapłaty prosimy o dokonywanie wpłat na poniższy rachunek bankowy:
 

PKO Bank Polski SA Oddział 1 w Bytomiu

Nr rachunku bankowego: 52 1020 2368 0000 2502 0452 8212

Dane właściciela rachunku:
Almuz Acoustics
ul. Lenartowicza 6
41-902 Bytom
 

W tytule wpłaty prosimy podawać numer zamówienia oraz opcjonalnie inne szczegóły umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie wpłacającego.