Odstąpienie od umowy

Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Almuz Acoustics Sklep Klamkomania, 41-902 Bytom, ul. Lenartowicza 6 lok.5. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku: rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przez sklep internetowy, przed upływem terminu 14 dni od zawarcia umowy umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym towarów (usług) o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą towarów produkowanych na zamówienie W wypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: Almuz Acoustics Sklep Klamkomania, 41-902 Bytom, ul. Lenartowicza 6 lok.5 Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.